Mamma

Mamma

måndag 26 april 2010

Min mammas boende

Min mamma bor på ett ordinärt äldreboende i en välbärgad stockholmsförort sedan sex år. Boendet drivs av ett av de större vårdföretagen genom ett vanligt upphandlingsförfarande. Kommunen driver även äldreomsorg i egen regi. Äldreboendet har varit i blåsväder vid ett flertal tillfällen och kontraktet med företaget kommer inte att förnyas.

På hemmet är alla i personalen snälla, åtminstone när någon anhörig är i närheten, men de gamla tilltalas som om de vore hundar. Heeeeiiiijjj, hur måååååår du, gumman!! Fantasin och inlevelseförmågan är inte tillräckligt för att rätt värdera det avmätta svaret: Jo, tack, hur står det till själv?

När man blir gammal, är man per definition om inte en fåne, så en person med mycket klena fattningsförmågor. Är man dessutom dement, har allt människovärde flugit sin kos, man är en varelse, knappt på en hunds mentala nivå. Därav tilltalet.

Personalen är den enskilt dyraste utgiften och eftersom vårdbolagens främsta uppgift är att dra in pengar till sina aktieägare, är det personalen man sparar mest på. Det här bolaget har satt i system att aldrig ersätta personer som slutar med utbildad arbetskraft, utan man gör rockader där siste man i botten alltid är en outbildad och timanställd person. De här s k timmisarna saknar inte bara utbildning, de saknar grundläggande insikt i de rutiner som måste råda på ett särskilt boende. Det här går bra så länge de gamla är friska och ingenting särskilt händer, men när det händer något och människor inte vet hur de ska agera, då är det fritt fall, något vi sett vid ett flertal tillfällen. Mer om detta.

Vad gäller för särskilt boende för äldre
När man bor på ett så kallat särskilt boende, omfattas man av lite andra lagar och bestämmelser än de som gäller för människor som bor i eget boende. Kommunerna fick huvudansvaret för äldrevården i den s k Ädelreformen. Kommunerna fick även ett ansvar för hälso- och sjukvård (exklusive läkar- insatser) samt för enklare handikapphjälpmedel i särskilda boendeformer. Det här innebär bl a att du är tillförsäkrad ”goda levnadsvillkor” om du är hänvisad till ett särskilt boende pga funktionshinder. Är du däremot bara gammal, tillförsäkras du endast ”godtagbara levnadsvillkor”. Som kommun kan man alltså med stöd i lagen erbjuda endast en basal omvårdnad som i många fall inte sträcker sig mycket längre än tak över huvudet, värme, rena kläder, mat och basal medicinsk vård. Läkarvård tillhandahålls av Landstinget, ofta i form av upphandlade vårdbolag.

1 kommentar: