Mamma

Mamma

torsdag 21 oktober 2010

Moderaten Bjarne svarar

Höga kvalitetskrav ska ställas på alla tjänster oavsett om vården ges i egen regi eller av alternativa vårdgivare. Service, vård och omsorg ges utifrån vars och ens specifika behov, med värdighet och rätt till självbestämmande. Vi moderater anser inte att det är politikernas uppgift att detaljstyra verksamheten utan vår uppgift är att ställa krav på och följa upp kvaliteten.

Genom det kundvalssystem som vi infört kommer olika vårdgivare att konkurrera om att få erbjuda omsorg och det är den äldre som väljer. Detta ger många äldre en trygghet och ökad livskvalitet.

Kvaliteten förbättras om det finns alternativ att välja mellan; då kan också de äldres olika önskemål tillgodoses bättre. Vi vill därför arbeta för att skapa ett utbud av äldreomsorg i olika former, både i kommunal och i enskild regi. Kvaliteten ska vara god och de äldre ska trivas och bli nöjda med den service som ges. Det är viktigt att kvaliteten följs upp noga, oavsett vem som står för omsorgen.

För att få en välutbildad, ansvarsmedveten och motiverad personal krävs fortbildning och inflytande över det egna arbetet. Egna initiativ och ökat ansvar stimuleras bland annat genom olika utbildningsprojekt. Vårdpersonalen i Lidingö stad har flera olika arbetsgivare att välja mellan. Det leder till bättre löner, arbetsvillkor och möjligheter till inflytande över den egna arbetssituationen, men också möjlighet till specialkompetens eftersom omvårdnadsboenden har olika inriktningar.

Vi är också medvetna om att det finns brister hos Attendo och äldre- och handikappförvaltningen ligger på för att dessa ska åtgärdas. Vi är inte främmande för att ta i med hårdhandskarna, vilket vi också gjorde häromåret när vi sa upp avtalet med Attendo på Baggeby Gård.

Bjarne Grankvist (M)
Moderaterna svarade den 6 september 2010 20:51

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar