Mamma

Mamma

torsdag 21 oktober 2010

Attendo får fortsatt förtroende

Mamma lever fortfarande, men är nu dement på riktigt. Hon känner oftast igen oss, men är ofta osammanhängande. Föga förvånande, efter en stroke vid 95 års ålder.

Hemmet hon bor på ska läggas ned. Länsstyrelsen dömde ut hela rasket för ganska många år sedan men kommunens politiker har inte fått tummen ur utan hoppas att markanden ska lösa det hela. Numer har man hittat på ett jättefiffigt system där vårdgivare blir certifierade enligt något slags väldigt allmänt kvalitetssystem med väldigt allmänna kriterier och en påfallande uddlös uppföljning. Allt enligt kundvalsprincipen. Att välja äldreboende är alltså ungefär som att välja elleverantör. Är kunden inte nöjd så tar marknadskrafterna hand om de undermåliga resterna. Jag har inga problem med privata aktörer inom välfärdsområdet, men det ställer utomordentligt höga krav på system för uppföljning. Dessutom är val av äldreboende oftast inte ett val som görs i lugn och ro, utan är oftast föranlett av sjukdom eller anhörigs död. Och då får man ta det som bjuds.

På mammas hem finns nu 17 dementa på 30 platser, personalen är följaktligen kraftigt decimerad och igår var det informationsmöte för alla anhöriga. I stället för att kommunen tar över driften, väljer man att ersätta Attendo för alla merkostnader i samband med avvecklingen eftersom man inte får in lika mycket pengar. Man uttrycker tom tacksamhet över att Attendo vill göra det. En välklädd dam med pärlor runt halsen representerar Attendo Scare som någon i kommunfullmäktige väljer att kalla företaget. Hon talar om volymer och nyckeltal ochövergångslösningar och de gamla männen och kvinnorna som har sina nära och kära i Attendos händer, förstår inte mycket. Men det är väl heller inte meningen. Inget kaffe med dopp fick de heller.

Så är det. Attendo som under sina sex år i kommunen varit i ständigt blåsväder, fått kontraktet brutet i två fall och varit nära att förlora även detta boende, har nu förnyat förtroende. Är detta en politisk fråga? Är kommunens mäktiga månne helt inställda på att ingen egenregi ska finnas inom äldreområdet? Man gör ju i alla fall sitt bästa för att avhända sig det sista ansvaret.

Nu letar vi nytt boende till mamma i det nya kundvalssystemet. På stadens hemsida finns alla boenden listade med fina bilder och vackra ord, men inte någonstans finns någon riktig information i form av brukarundersökningar, kvalitetsredovisningar, uppföljningar eller referenser som på något sätt skulle kunna underlätta valet. Är det så det fria kundvalet ska fungera?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar